ZAFER TANK TAŞIMA YOLCULUĞU;

1998 yılında kimyasal ve sıvı gıda taşımacılığı alanında hizmet vererek başladı. Kısa sürede taşımacılık sektörünün en büyük oyuncularından birisi olan Zafer Tank Taşıma, sürdürülebilir büyüme stratejisine paralel olarak iş alanını genişletti.

Geçmiş yıllardaki nakliye deneyim ve tecrübeleri ile 2005 yılında Zafer Tank Taşıma dökme taşımacılık pazarına giriş yaptık ve Tank Konteyner Taşımacılığı hizmeti vermeye başladık.

Bugün itibariyle Zafer Tank ailesi olarak, Tehlikeli & Tehlikesiz tüm sıvı ve doğal kimyasal tank konteyner taşımacılığı, depolanması, ihtiyaç dahilinde ısıtılması ve uçtan uca gümrükleme sürecinin gerçekleştirmesi hizmetlerini müşterilerimize sunuyoruz.

Petro kimya ve kimya firmalarının önde gelen isimlerine diğer tank konteyner operatörleri ile birlikte çalışarak istenilen kalitede hizmet sunuyoruz. Maksimum güvenlikli operasyon süreçlerini yönetiyor ve intermodel taşımacılık alternatifleri uygulayarak müşteri maliyetlerini düşürüyoruz.

Zafer Tank, ADR kimyasalları (2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 9 sınıfları) ve NO ADR modu taşımacılığı konusunda uzmanlaşmış, yarattığı bu deneyimle Dünyanın en büyük tank konteyner operatörleri ile çalışma imkanı kazanmış, Dünya üzerinde tank konteyner ile sıvı taşımacılığında en büyük referans firması olmuştur.

 

Biz Bunlara İnanıyoruz !

 • Sektöre yön veren, yalın işletme modelini ilk uygulayan firma olmak
 • Sürdürülebilir büyüme ile hizmet verilen pazardaki tüm ihtiyaçlara çözüm sunmak
 • Eşsiz müşteri ve çalışan deneyimi yaratmak
 • Maliyet yönetimini müşterilerin yerine yapmak
 • En hızlı çözümü, en uygun kanaldan en doğru şekilde sunmak
 • Proaktif yaklaşıma sahip, yapılmayanı yapabilme çevikliğine sahip bir organizasyon oluşturmak

SERTİFİKALAR

YÖNETİM POLİTİKASI

Kalite Politikası

 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve şartlarını tam olarak anlamak, bunları daima eksiksiz şekilde yerine getirmek ve beklentilerini aşmak için azami gayret gösterilir.
 • Başta ISO 9001 kuralları olmak üzere, ilgili tüm standartlar ve en iyi uygulamalar takip edilir, faaliyetlerimiz bunlara göre tasarlanır ve yürütülür.
 • Müşteri şikayetleri detaylı bir şekilde araştırılır ve her türlü kök sebebi ortadan kaldırmak için gerekli çalışmalar yapılır.
 • Müşterilerden ve personelimizden gelen yapıcı eleştiriler dikkate alınır ve gerektiğinde süreçlerimizde buna yönelik değişiklikler yapılır.
 • Mevcut personelimiz kalite standartları hakkında bilgilendirilir.
 • Faaliyetlerin kaliteli ve müşteri gerekliliklerine uygun yürütülmesi için gerekli kaynaklar ve nitelikli işgücü tahsis edilir.
 • Her seviyeden personelimiz, kalite standartlarına uygun çalışmakla sorumlu tutulur ve bu yaklaşım çalışma performansının bir kriteri olarak kullanılır.
 • Şirket içinde kalitenin önemi hakkında bilgi düzeyi ve farkındalığı artırmak için azami çaba gösterilir.

 

Çevre Politikası

 • Özellikle araçların yakıt tüketimi olmak üzere, elektrik, su ve doğal gaz tüketiminin düşük tutulması sağlanır ve bu amaçla tüketim oranlarında iyileşme yapılması teşvik edilir.
 • Yakıt tüketimi performansına dair veriler düzenli toplanıp raporlanarak, bu alanda mevcut performans ve zaman içinde iyileşme olup olmadığı takip edilir.
 • Yakıt tüketimini ve dolayısıyla doğaya salınan egzoz gazı miktarını düşürmek için önlemler alınır.
 • Faaliyetlerimizin çevre dostu olmasını sağlamak için tesis ve araçlarımızda etkin kaynak kullanımı sağlanır ve teşvik edilir.
 • Personelimizin çevre dostu bir anlayışla çalışması sağlanır ve teşvik edilir. Bu amaçla, personelin enerji tasarruf konusundaki bilgi düzeyini ve farkındalığı artırıcı adımlar atılır.
 • Personelimizin çevre koruması ve enerji tasarrufu konusunda öneriler yapması teşvik edilir.
 • Çevre konusuyla ilgili yürürlükte olan mevzuat ve bu mevzuatta yapılan değişiklikler yakından takip edilerek, bu alanda bilgi birikimi artırılır ve mevzuat gereklilikleri dahili uygulamalarımıza yansıtılır.

 

Sağlık ve Güvenlik Politikası

 • Tesis ve çalışma ortamının güvenliği ve sağlıklı olması için gereken her türlü önlem alınır.
 • Tüm sağlık ve güvenlik riskler belirledikten sonra uygun çözümler uygulanır.
 • Personelin fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarına uyarlanmış elverişli bir çalışma ortamı sağlamak için azami gayret sarf edilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki yasal gerekliliklere, kurallara, yönergelere ve standartlara uyulur.
 • Tespit edilen sağlık ve güvenlik riskleri hakkında personel ile görüşülür, olası çözümler ve önlemler hakkında onların düşünceleri alınır.
 • Ziyaretçilere, tesis içinde uymaları gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi verilir ve bu önlemlere uyulmasının zorunlu olduğunu belirtilir.
 • Kazaların ve sağlık vakalarının raporlanması da dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliğini tam olarak sağlamak ve sürdürmek için azami gayret sarf edilir.
 • Sağlık ve güvenlik çalışmaları yürürlükteki kanunlara ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak yönetilir.
 • Sağlık ve güvenlik politikasına tüm personelin ve ziyaretçilerin uyması sağlanır.
 • Sağlık ve güvenlik standartlarında sürekli iyileştirme teşvik edilir.

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

 • Faaliyetlerimiz sosyal sorumluluk anlayışı içinde gerçekleştirilir.
 • İşlerimizi adil rekabet kuralları ve iş ahlakı ilkelerine göre yaparız. Rüşvet, yolsuzluk, çıkar çatışması, kara para aklama vs. gayri ahlaki uygulamalar hiçbir şekilde onaylanmaz ve desteklenmez. Şirketin çıkarları için bile, bu tür yollara girilmesi en sert yaptırımlara tabiidir.
 • Çevrenin ve paydaşlarımızın güvenliğini koruyacak tedbirler alınır.
 • İç ve dış paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde temel insan haklarına uygun hareket edilir.
 • İşyerinde ve çalışma ilişkilerimizde kesinlikle ayrımcılık yapılmaz.
 • Özellikle çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırmamak dahil, istihdam ve personel uygulamalarımızda daima yasalara uygun hareket edilir.

Her an bize ulaşabilirsiniz. 7/24 yanınızdayız.